SILVER

  • ✓ Số lượng tin cơ bản: 02 tin
  • ✓ Thời gian hiển thị tin cơ bản: 30 ngày
  • ✓ Việc làm HOT: 01 tin
  • ✓ Thời gian hiển thị tin HOT: 15 ngày
  • ✓ Việc làm Nổi bật: 01 tin
  • ✓ Thời gian hiển thị tin Nổi bật: 15 ngày
  • ✓ Chăm sóc khách hàng: duyệt tin siêu tốc
  • ✓ Hỗ trợ: 21 CV (3 CV/ngày, tối đa 07 ngày).
  • ✓ Bảo hành đặc biệt: không hỗ trợ
  • ✓ Email giới thiệu ứng viên: không hỗ trợ

3,650,000 

TRẢ GÓP 0% QUA THẺ

Mô tả

Gói dịch vụ tuyển dụng “Silver” là lựa chọn hoàn hảo để tối ưu hóa quá trình tuyển dụng của bạn. Với giá thành hợp lý, gói dịch vụ sẽ mang đến cho quý nhà tuyển dụng những lợi ích đáng giá. Đăng tải tin tuyển dụng chất lượng trong 30 ngày, giúp bạn thu hút sự chú ý của ứng viên tiềm năng. Đồng thời, với 1 tin đăng HOT được hiển thị 15 ngày sẽ giúp nổi bật hơn trong danh sách tuyển dụng.

Đặc biệt, khi mua gói dịch vụ “Silver” quý nhà tuyển dụng sẽ nhận 21 CV (3 CV/ 7 Ngày).

Thông tin bổ sung

Só lượng tin cơ bản

02 tin
30 ngày / tin

Số lượng tin nổi bật

01 tin
15 ngày / tin

Số lượng tin HOT

01 tin
15 ngày / tin

Hỗ trợ 24/7

Hỗ trợ 24/7, giải đáp mọi thắc mắc liên quan.

Chăm sóc khách hàng

Duyệt tin siêu tốc

Hỗ trợ CV

Hỗ trợ 21 CV (3 CV / ngày, tối đa 7 ngày)

Bảo hành đặc biệt

Không hỗ trợ

Email giới thiệu ứng viên

Không hỗ trợ

0 đánh Giá

Không có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên xét "SILVER"