CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ÔHOME VIỆT NAM

Open Jobs - 0

Về Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ÔHOME VIỆT NAM
Công ty được thành lập vào 02/03/ 2021, do ông Nguyễn Văn Việt là người đại diện. Công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.
Công ty CP Xây dựng và phát triển bất động sản Ô Home Việt Namluôn khẳng định tầm nhìn – sức mệnh là nhà phát triển bất động sản hàng đầu trong lĩnh vực và mang lại nhiều giá trị thiết thực nhất cho khách hàng, vì một cuộc sống bền vững và hiện đại.

Địa chỉ công ty

10-18, Tổng cục 5 Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì,Hà Nội

Portfolio