BẢN BÁO CÁO TIỀM NĂNG CON NGƯỜI INFOLIFE

Dấu vân tay được xem là một đặc trưng ổn định nhất của con người. Mẫu vân tay là đặc điểm duy nhất để nhận dạng mỗi người. Những nhóm người ưu tú nhất trong xã hội (Chính trị gia, doanh nhân, vân động viên thể thao, diễn viên …) đều có những nét chung trong dấu vân tay của họ.

InfoLife là phần mềm máy tính giúp tính toán và phân tích đặc trưng sinh học của bạn để kết xuất ra bản báo cáo thể hiện tất cả những tài năng bẩm sinh của bạn đặc biệt hơn giúp bạn khám phá bản thân sở trường hoạt động đặc biệt hơn là nghề Digital Sales.

Sinh Trắc Vân Tay Nextjobs.vn 2024