About Company

Thành lập từ năm 1993, CMC đã khẳng định vị thế trên thị trường Việt Nam và nhiều nước trên thế giới thông qua những hoạt động kinh doanh chủ lực ở 4 khối: Khối Công nghệ & Giải pháp (Technology & Solution), Khối Dịch vụ Viễn thông (Telecommunications),  Khối Kinh doanh Quốc tế (Global Business) và Khối Nghiên cứu & Giáo dục (Research & Education).

Video

Open Position