About Company

REVU là một platform về Content Marketing đóng vai trò là cầu nối giúp kết nối công ty quảng cáo và reviewer.
REVU mang đến cho khách hàng những content quảng cáo tối ưu, đồng thời cũng đem đến cho reviewer cơ hội trải nghiệm như là một người sáng tạo content thực thụ trong lĩnh vực mình yêu thích.

Video

Open Position