Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư công nghệ Nam Long

Nổi bật
Việc làm đang mở

Gửi Tin nhắn "Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư công nghệ Nam Long"

Follow us

About Company

GIỚI THIỆU NLT GROUP

NLT Group là Tập đoàn tiên phong trong nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ AI, IoT và GIS Cloud nhằm thiết kế triển khai ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh/thành phố thông minh trong nhiều lĩnh vực trọng yếu cấp Quốc gia.

Portfolio