About Company

MITEK J.S.C chọn lựa cho mình sứ mệnh thấu hiểu và phát triển những ứng dụng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực CNTT và Viễn thông cho khách hàng trong các lĩnh vực dịch vụ khách hàng, quản lý bán hàng và tư động hóa marketing (customer service, sales force automation, marketing automation) tại Việt Nam, quốc tế vì sự phồn vinh của khách hàng, của MITEK và của Việt Nam.

Địa chỉ công ty

271/10 An Dương Vương, Phường 03, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Portfolio