About Company

Giữa năm 2014 chúng tôi là những CEO tại các công ty khác nhau thấy năng xuất làm việc của chính doanh nghiệp mình chưa hiệu quả.

Chúng tôi khao khát tìm kiếm giải pháp để nâng cao năng xuất làm việc của doanh nghiệp, chúng tôi tham khảo tìm kiếm nhiều giải pháp nhưng không có pháp nào mãn để đưa vào doanh nghiệp.

Chúng tôi quyết tâm tạo ra một công nghệ để đáp ứng nhu cầu quản lý cho doanh nghiệp mình.Khi nhiều chủ doanh nghiệp khác cũng đang bị như chúng tôi về việc quản lý doanh nghiệp và từ đó chúng tôi đưa ra thương mại để chia sẻ với những doanh nghiệp khác cùng chung nỗi đau.

Địa chỉ công ty

18A/76 Nguyễn Thị Minh Khai, P Đa Kao, Q 1, TP HCM

Portfolio