About Company

Nhận thấy khó khăn từ phía khách hàng khi phải thu thập hóa đơn từ nhiều nguồn khác nhau để xử lý thông tin và đối chiếu khiến cho một số doanh nghiệp phải đối mặt với việc thiếu sót, mất nhiều thời gian tổng hợp và lưu trữ lượng khổng lồ các hóa đơn. 

Do đó, nền tảng quản lý chi phí tinh gọn cho doanh nghiệp – Bizzi cho ra mắt tính năng mới – Đồng bộ hóa đơn với Tổng cục Thuế (https://hoadondientu.gdt.gov.vn) giúp các doanh nghiệp linh hoạt và chủ động hơn trong công tác xử lý, đối soát và lưu trữ hóa đơn mua vào/bán ra một cách hiệu quả nhất. 

Video

Open Position