About Company

Nền tảng Computer Vision mạnh mẽ và sẵn dùng cho mọi doanh nghiệp. Cung cấp công cụ cho các doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số và tự động hóa thông minh bằng cách sử dụng công nghệ AI và Computer Vision tiên phong của chúng tôi.

Open Position