About Company

BSS Việt Nam là công ty đầu tiên tại Việt Nam cung cấp dịch vụ tư vấn triển khai Hệ điều hành doanh nghiệp EOS Worldwide, Hoa Kỳ dưới sự dẫn dắt của chuyên gia Mrs. Nguyễn Thị Nghĩa – Chuyên gia EOS Worldwide, Hoa Kỳ đầu tiên tại Việt Nam được cấp chứng nhận.

Video

Open Position