About Company

“NLT Group là Tập đoàn Công nghệ tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển, và triển khai các dự án chuyển đổi số cho các cơ quan, tổ chức, tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước trên nền tảng công nghệ 4.0 IoT, AI, GIS Cloud. Nhóm giải pháp do NLT Group thiết kế và làm chủ công nghệ cả phần cứng và phần mềm bao gồm nhiều lĩnh vực quan trọng như: Giao thông, chiếu sáng, camera AI, dầu khí, môi trường, nông nghiệp,…

Video

Open Position