About Company

Chúng tôi tin tưởng vào tất cả những việc chúng tôi làm sẽ thay đổi cách thức làm việc nhóm tại Việt Nam. Bằng cách ứng dụng công nghệ vào trong làm việc nhóm một cách đơn giản dễ sử dụng. Chúng tôi tạo ra nền tảng myXteam ( Phần mềm làm việc nhóm ) với những tính năng giúp nhóm làm việc hiệu cùng nhau hiệu quả,  hạnh phúc

Video

Open Position