About Company

CLS.VN (Cloud Learning System) hiện tại đang là hệ thống E- Learning, đào tạo nhân sự trực
tuyến lớn nhất Việt Nam – Sở hữu nhiều khách hàng lớn, tiềm năng và đa dạng ngành nghề như:
TRAPHACO, BIDV, ĐÁ QUÝ DOJI, PHARMACITY, THÁI MARKET, DƯỢC PHẨM
VINH GIA, TRUNG SƠN PHARMA, PICO, PERFETTI, BỘ NỘI VỤ….

Địa chỉ công ty

186bis Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM