Liên Minh Phát Triển Nguồn Nhân Lực Số Việt Nam - Aiid Nextjobs.vn 2024

LIÊN MINH AIID

Liên Minh được thành lập với mục tiêu cung cấp kiến thức và hỗ trợ trong ba lĩnh vực quan trọng: kỹ năng số, trí tuệ nhân tạo, và tên miền ID.VN. Mục đích của Liên Minh là giúp các bạn trẻ tại Việt Nam nâng cao kỹ năng và hiểu biết về các lĩnh vực này, từ đó tận dụng tối đa tiềm năng của công nghệ và Internet, và phát triển các dự án trực tuyến một cách hiệu quả.

Giải Mã Liên Minh AIID

Liên Minh AIID được thành lập với mục tiêu cung cấp kiến thức và hỗ trợ trong ba lĩnh vực quan trọng: kỹ năng số, trí tuệ nhân tạo, và tên miền ID.VN. Mục đích của Liên Minh là giúp các bạn trẻ tại Việt Nam nâng cao kỹ năng và hiểu biết về các lĩnh vực này, từ đó tận dụng tối đa tiềm năng của công nghệ và Internet, và phát triển các dự án trực tuyến một cách hiệu quả.

Tầm nhìn

Tầm nhìn của chúng tôi là xây dựng cộng đồng trẻ sáng tạo, đam mê công nghệ, trí tuệ nhân tạo và kỹ năng số, hỗ trợ các bạn trẻ tiếp cận và phát triển dự án khởi nghiệp trên Internet, đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam.

Sứ mệnh

Sứ mệnh của cộng đồng này là trang bị kiến thức và kỹ năng số, trí tuệ nhân tạo cho các bạn trẻ từ 18 đến 23 tuổi, những người yếu thế, giúp họ phát triển dự án khởi nghiệp trên Internet một cách hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam và xây dựng một tương lai số cho đất nước.

Phương châm hành động

Phương châm hành động của Liên Minh là "AIID – Phát triển Nhân lực số - Kiến tạo Tương lai số." Đây là một tôn chỉ cho việc phát triển nguồn nhân lực có khả năng số hóa và góp phần xây dựng tương lai số cho Việt Nam

Đối Tượng Quan Tâm

Sinh viên
đang theo học các ngành liên quan đến công nghệ, trí tuệ nhân tạo
Những người trẻ đam mê công nghệ
muốn phát triển dự án khởi nghiệp trên Internet.
Các nhà phát triển và doanh nhân trẻ
đang theo học các ngành liên quan đến công nghệ, trí tuệ nhân tạo
Những người quan tâm đến sự phát triển của cộng đồng
cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam và muốn đóng góp vào sự nghiệp này.
Liên Minh Phát Triển Nguồn Nhân Lực Số Việt Nam - Aiid Nextjobs.vn 2024

SỰ KIỆN QUAN TRỌNG

Liên Minh Phát Triển Nguồn Nhân Lực Số Việt Nam - Aiid Nextjobs.vn 2024

“Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc tạo video TikTok và YouTube,”

Áp dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo để tạo ra các video sáng tạo và thu hút trên các nền tảng như TikTok và YouTube.

Liên Minh Phát Triển Nguồn Nhân Lực Số Việt Nam - Aiid Nextjobs.vn 2024

Cuộc thi Personal Branding 4.0 – Định danh gương mặt số với tên miền quốc gia ID.vn chính thức trở lại mùa 02.

Liên Minh Phát Triển Nguồn Nhân Lực Số Việt Nam - Aiid Nextjobs.vn 2024

Khóa đào tạo ngắn “ươm tạo tài năng số – ứng dụng trí tuệ nhân tạo Xây dựng website và xây dựng thương hiệu cá nhân trên không gian số” nhằm giúp sinh viên có thêm kỹ năng xây dựng thương hiệu cá nhân và website cá nhân.

BAN ĐIỀU HÀNH LIÊN MINH AIID

BAN ĐIỀU HÀNH AIID VIỆT NAM

Liên Minh Phát Triển Nguồn Nhân Lực Số Việt Nam - Aiid Nextjobs.vn 2024

Mr. Wilson Lieu

CHỦ TỊCH

Liên Minh Phát Triển Nguồn Nhân Lực Số Việt Nam - Aiid Nextjobs.vn 2024

Mr. Thái Hữu Lý

CHỦ TỊCH SÁNG LẬP

Liên Minh Phát Triển Nguồn Nhân Lực Số Việt Nam - Aiid Nextjobs.vn 2024

Mr. Triều Nguyễn

Phó Chủ Tịch - Phụ Trách Nội Dung

Liên Minh Phát Triển Nguồn Nhân Lực Số Việt Nam - Aiid Nextjobs.vn 2024

Mr. Thọ Trương

Phó Chủ Tịch - Phụ Trách Nội Dung

Liên Minh Phát Triển Nguồn Nhân Lực Số Việt Nam - Aiid Nextjobs.vn 2024

Còn Trống

Phó Chủ Tịch - Phụ Trách Nội Dung

Liên Minh Phát Triển Nguồn Nhân Lực Số Việt Nam - Aiid Nextjobs.vn 2024

Mr. Đặng Hữu Sơn

Phó Chủ Tịch - Phụ Trách Công Nghệ

Liên Minh Phát Triển Nguồn Nhân Lực Số Việt Nam - Aiid Nextjobs.vn 2024

Còn Trống

Phó Chủ Tịch - Phụ trách đối ngoại & truyền thông

Liên Minh Phát Triển Nguồn Nhân Lực Số Việt Nam - Aiid Nextjobs.vn 2024

Còn Trống

Phó Chủ Tịch - Phụ trách cơ sở đào tạo

Liên Minh Phát Triển Nguồn Nhân Lực Số Việt Nam - Aiid Nextjobs.vn 2024

Còn Trống

CEO MIỀN BẮC - Điều hành chung

Liên Minh Phát Triển Nguồn Nhân Lực Số Việt Nam - Aiid Nextjobs.vn 2024

Còn Trống

CEO MIỀN TRUNG - Điều hành chung

Liên Minh Phát Triển Nguồn Nhân Lực Số Việt Nam - Aiid Nextjobs.vn 2024

Còn Trống

CEO MIỀN NAM - Điều hành chung

Liên Minh Phát Triển Nguồn Nhân Lực Số Việt Nam - Aiid Nextjobs.vn 2024
Liên Minh Phát Triển Nguồn Nhân Lực Số Việt Nam - Aiid Nextjobs.vn 2024
Liên Minh Phát Triển Nguồn Nhân Lực Số Việt Nam - Aiid Nextjobs.vn 2024

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

Thông tin liên hệ

ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ

Tỷ lệ tiếp cận
Tăng khả năng tiếp cận nhà tuyển dụng 64%
Tỷ Lệ Phỏng Vấn
Tăng cơ hội mời phỏng vấn 80%