Hr Kit Nextjobs.vn 2024

BỘ TÀI LIỆU HR KIT

 Tài liệu được thiết kế dành cho các nhân viên làm công việc nhân sự (HR). Nó cung cấp thông tin và hướng dẫn về quy trình tuyển dụng tài năng, các công cụ và phương pháp để thu hút và chọn lọc ứng viên xuất sắc. Bộ tài liệu này có thể hữu ích cho những người làm công việc tuyển dụng, đào tạo, phát triển nhân lực và các hoạt động nhân sự khác.

Có gì bên trong HR KIT

Lộ trình tuyển dụng tài năng chiến lược bao gồm các bước sau:

  • Xác định chiến lược tuyển dụng dựa trên số liệu và tiêu chuẩn đã được định.
  • Xây dựng thương hiệu tài năng chân thực và nhất quán.
  • Tạo ra thông điệp tùy chỉnh để thu hút các đối tượng tài năng ưu tiên.
  • Xây dựng cộng đồng chuyên nghiệp và tạo nội dung mục tiêu.
  • Đăng tuyển trên các diễn đàn và mạng xã hội đặc biệt để thu hút ứng viên có trình độ cao.
  • Phân đoạn và ưu tiên tài năng.
  • Xây dựng khả năng tìm kiếm nguồn nhân lực trong nội bộ và xây dựng dự bị tích cực.
  • Xây dựng khả năng tìm kiếm nguồn nhân lực trên toàn đội với sự tham gia của cộng đồng tài năng.

Tiếp nhận ứng viên và đánh giá:

 • Xác định chỉ số KPI và SLA để đánh giá hiệu quả.
 • Tìm kiếm ứng viên thông qua các kênh như trang web tuyển dụng, mạng xã hội, CRM, ATS, VMS.
 • Mô hình tuyển dụng tài năng:
  • Sàng lọc ứng viên thông qua các công cụ như ATS, POOL, đánh giá chất lượng.
  • Quy trình sàng lọc CV, sàng lọc điện thoại, E-testing, phỏng vấn dựa trên năng lực.
  • Báo cáo kết quả sàng lọc.
HR KIT Composed by NextJobs

HR KIT dành cho ai ?

Nhân viên tuyển dụng

Nhân viên chịu trách nhiệm trong quy trình tuyển dụng, từ việc thu hút ứng viên đến chọn lọc và tuyển dụng những ứng viên phù hợp với yêu cầu công việc.

Chuyên viên đào tạo và phát triển

Chuyên viên có nhiệm vụ xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo, phát triển nhân lực để nâng cao năng lực và hiệu suất làm việc của nhân viên trong tổ chức.

Nhân viên phát triển nhân lực

Nhân viên tham gia vào các hoạt động phát triển nhân lực, bao gồm đánh giá hiệu suất, quản lý sự nghiệp, phát triển kỹ năng và xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân cho nhân viên.

Người quản lý nhân sự

Những người đảm nhiệm vai trò quản lý nhân sự, có trách nhiệm xây dựng và thực hiện các chiến lược liên quan đến quản lý nhân sự, bao gồm quản lý hiệu suất, phân công công việc và quản lý hành vi nhân viên.

ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ

Tỷ lệ tiếp cận
Tăng khả năng tiếp cận nhà tuyển dụng 64%
Tỷ Lệ Phỏng Vấn
Tăng cơ hội mời phỏng vấn 80%