Khóa Học: Ứng Dụng Ai Vào Công Tác Nhân Sự Hiệu Quả Nextjobs.vn 2024

Tổng quan khóa học

Trong doanh nghiệp, việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý nhân sự đang phát triển ngày càng mạnh mẽ. AI đã giúp tối ưu hóa quy trình tuyển dụng, từ việc phân tích hồ sơ ứng viên cho đến việc tiến hành phỏng vấn. Đồng thời, nó cung cấp các dự đoán về hiệu suất làm việc và gợi ý các phương pháp phát triển cá nhân phù hợp. Ngoài ra, AI còn giúp người quản lý nhân sự có cái nhìn rõ ràng hơn về tình trạng và “sức khỏe” của lực lượng lao động trong doanh nghiệp.

Mục tiêu khóa học

Khóa Học: Ứng Dụng Ai Vào Công Tác Nhân Sự Hiệu Quả Nextjobs.vn 2024

1. Làm chủ được các công cụ AI đã được giới thiệu

Khóa Học: Ứng Dụng Ai Vào Công Tác Nhân Sự Hiệu Quả Nextjobs.vn 2024

2. Có khả năng ứng dụng các công cụ AI vào công việc

Khóa Học: Ứng Dụng Ai Vào Công Tác Nhân Sự Hiệu Quả Nextjobs.vn 2024

3. Nâng cao hiệu suất công việc trong lĩnh vục Nhân Sự

Kết quả đào tạo

1. Học viên nhìn thấy được tiềm năng công nghệ và có thể ứng dụng các công cụ AI phù hợp vào thực tiễn quản lý Nhân Sự.

2. Nhìn thấy xu hướng phát triển trong tương lai của ngành Nhân sự trong thời đại bùng nổ của các công cụ AI.

3. Nắm vững được cách đặt câu lệnh chi tiết và hiệu quả từ đó nhận được những phản hồi có chất lượng cao.

4. Xây dựng câu lệnh nhanh chóng bằng công cụ Promptperfect.

5. Ứng dụng công cụ ChatGPT và Lovinbot để rút ngắn thời gian hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn như: Xây dựng bản mô tả công việc, viết nội dung tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên, phân tích dữ liệu và lập bản báo cáo.

6. Phát triển Chatbot từ Data nội bộ bằng các công cụ Chatdocs, Chatbase.

7. Ứng dụng các công cụ AI vào việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, kết nối con người.

8. Xây dựng Podcast/Radio cho truyền thông nội bộ bằng các công cụ AI Text to Voice (Dizim, ViettelAI, Elevan Labs,…)

9. Sáng tạo nội dung truyền thông nhanh chóng, hiệu quả bằng công cụ Lovinbot.

Nội dung đào tạo

Xu hướng ứng dụng AI trong doanh nghiệp

Khóa Học: Ứng Dụng Ai Vào Công Tác Nhân Sự Hiệu Quả Nextjobs.vn 2024Tổng quan về ứng dụng của AI trong doanh nghiệp

Thực hành tạo Prompt

Khóa Học: Ứng Dụng Ai Vào Công Tác Nhân Sự Hiệu Quả Nextjobs.vn 2024Tổng quan về hệ thống câu lệnh (Prompt)

Khóa Học: Ứng Dụng Ai Vào Công Tác Nhân Sự Hiệu Quả Nextjobs.vn 2024Thực hành tạo PROMPT 1: Xây dựng bảng mô tả công việc chuyên nghiệp

Khóa Học: Ứng Dụng Ai Vào Công Tác Nhân Sự Hiệu Quả Nextjobs.vn 2024Thực hành tạo PROMPT 2: Viết nội dung tuyển dụng và cách sử dụng công cụ PromptPerfect

Khóa Học: Ứng Dụng Ai Vào Công Tác Nhân Sự Hiệu Quả Nextjobs.vn 2024Thực hành tạo PROMPT 3: Tạo cấu trúc Boolean String để tìm kiếm hồ sơ Linkedin

Khóa Học: Ứng Dụng Ai Vào Công Tác Nhân Sự Hiệu Quả Nextjobs.vn 2024Thực hành tạo PROMPT 4: Sử dụng Lovinbot để vẽ biểu đồ

Khóa Học: Ứng Dụng Ai Vào Công Tác Nhân Sự Hiệu Quả Nextjobs.vn 2024Thực hành tạo PROMPT 5: Phân tích số liệu và lập bản báo cáo

Khóa Học: Ứng Dụng Ai Vào Công Tác Nhân Sự Hiệu Quả Nextjobs.vn 2024Thực hành tạo PROMPT 6: Tóm tắt và phân tích CV của ứng viên

Phần Cases Study

Khóa Học: Ứng Dụng Ai Vào Công Tác Nhân Sự Hiệu Quả Nextjobs.vn 2024Ứng dụng AI tạo chatbot từ Data nội bộ

Khóa Học: Ứng Dụng Ai Vào Công Tác Nhân Sự Hiệu Quả Nextjobs.vn 2024Siêu trợ lý Hyper write và Autogpt

Khóa Học: Ứng Dụng Ai Vào Công Tác Nhân Sự Hiệu Quả Nextjobs.vn 2024Tạo video AI từ giọng của mình

Khóa Học: Ứng Dụng Ai Vào Công Tác Nhân Sự Hiệu Quả Nextjobs.vn 2024HR ứng dụng AI {text to speech} để xây dựng kênh Podcast

Công cụ Lovinbot

Khóa Học: Ứng Dụng Ai Vào Công Tác Nhân Sự Hiệu Quả Nextjobs.vn 2024Lovinbot – Trợ lý viết content bằng AI siêu nhanh

ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ

Tỷ lệ tiếp cận
Tăng khả năng tiếp cận nhà tuyển dụng 64%
Tỷ Lệ Phỏng Vấn
Tăng cơ hội mời phỏng vấn 80%