Prompt Nextjobs.vn 2024

prompt

for SALES

Prompt Nextjobs.vn 2024
Prompt Nextjobs.vn 2024

CONTENT

Bộ câu lệnh "Cách viết Content Marketing"

Bộ Câu Lệnh Content Marketing

Gợi ý một bài viết cho chiến dịch quảng cáo sử dụng cấu trúc “kích thích cảm xúc” để thuyết phục [khách hàng mục tiêu] hành động và mua [tên sản phẩm]. Chọn một cảm xúc chẳng hạn như [cảm xúc mà bạn muốn hướng tới]

Nhận bộ Prompt miễn phí

Bộ câu lệnh "Cách tạo lịch đăng"

Lập kế hoạch lịch đăng bài viết quảng cáo facebook về [sản phẩm] trong [khoảng thời gian], có timeline, giờ đăng. Trình bày dưới dạng bảng

Nhận bộ Prompt miễn phí

Bộ Câu Lệnh Lịch Đăng

kế hoạch

Bộ câu lệnh “Chăm sóc khách hàng”

Bộ Câu Lệnh Chăm Sóc

Khách hàng phản hồi về [sản phẩm] bị [tình huống gặp phải]. Gợi ý cho tôi cách giải quyết và phản hồi lại

Nhận bộ Prompt miễn phí

Bộ câu lệnh “Lập kế hoạch Email Marketing”

Tôi là một [vị trí làm việc] tại một công ty [mô tả sơ lược về công ty] chuyên bán các [sản phẩm]. Hãy lập một kế hoạch Email Marketing cho [sản phẩm] trong vòng [thời gian thực hiện], [đối tượng khách hàng]. Trình bày dưới dạng bảng

Nhận bộ Prompt miễn phí

Bộ Câu Lệnh Email

quảng cáo

Bộ câu lệnh “Kế hoạch Facebook Ads”

Bộ Câu Lệnh Facebook Ads

Tôi cần kế hoạch quảng cáo Facebook để thu hút [khách hàng mục tiêu] của tôi với nội dung cụ thể từ người ảnh hưởng có thể chia sẻ những lợi ích về [sản phẩm] của tôi một cách chân thực và khuyến khích họ mua hàng, trình bày dưới dạng bảng

Nhận bộ Prompt miễn phí

PERSONAL BRANDING

Bộ câu lệnh “Bài đăng Facebook”

Thiết kế cho tôi một kế hoạch xây dựng một personal branding trên [nền tảng], [lĩnh vực], [đối tượng nhắm tới], trình bày dưới dạng bảng

Nhận bộ Prompt miễn phí

Bộ Câu Lệnh Facebook

Bộ câu lệnh “Triết lý”

Bộ Câu Lệnh Triết Lý

Tôi là một [nghề nghiệp], tôi cần xây dựng personal branding, hãy gợi ý cho tôi những câu triết lý về lĩnh vực [lĩnh vực], đối tượng người đọc là [khách hàng mục tiêu]

Nhận bộ Prompt miễn phí

Buyer persona pro

Tôi là một [vị trí làm việc] làm việc tại Việt Nam, tôi đang cần một Buyer persona cho sản phẩm [tên sản phẩm], bạn có thể gợi ý cho tôi những buyer persona trong [lĩnh vực sản phẩm] tiềm năng được không?

Nhận bộ Prompt miễn phí

Bộ Câu Lệnh Buyer Persona

Buyer’s journey

Bộ Câu Lệnh Buyer Journey

Tôi là một [vị trí làm việc], bạn có thể thiết kế cho tôi một Buyer Journey của [sản phẩm] với khách hàng mục tiêu là [khách hàng muc tiêu]

Nhận bộ Prompt miễn phí

Prompt Nextjobs.vn 2024
134 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, TP.HCM
Prompt Nextjobs.vn 2024
2023 Allrights Reserved NextAcademy

ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ

Tỷ lệ tiếp cận
Tăng khả năng tiếp cận nhà tuyển dụng 64%
Tỷ Lệ Phỏng Vấn
Tăng cơ hội mời phỏng vấn 80%