Nguyễn Thị Tường Viên

Nhân viên kinh doanh

Về Ứng Viên

Tìm môi trường mới để phát triển và học hỏi

Học vấn

C
Chuyên ngành kế toán 2014 - 2017
Trường Đại Học Kinh Tế HCM

Công Việc Và Kinh Nghiệm

C
CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG Tháng 06/2019 - đến nay
YES coffee & tea

1. Quản lý nhân sự: - Tuyển dụng nhân sự - Hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn của nhân viên tại cửa hàng - Sắp xếp lịch làm và chấm công cho nhân viên - Hỗ trợ pha chế 2. Quản lý doanh thu và chi phí - Kiểm soát xuất – nhập – tồn hàng hóa tại cửa hàng. - Kiểm soát doanh thu và chi phí của cửa hàng hằng ngày - Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh của cửa hàng. 3. Quản lý vận hành - Thiết lập menu và định lượng món uống - Tiếp nhận và triển khai các chương trình khuyến mãi . - Kiểm soát chất lượng sản phẩm và đảm bảo các tiêu chuẩn quy định phục vụ của cửa hàng. - Đề xuất kế hoạch kinh doanh cửa hàng