Nguyễn Thị Thu Nga

Nhân viên kinh doanh
23/03/1997

Về Ứng Viên

Áp dụng những kinh nghiệm về kỹ năng bán hàng và nghiên cứu thị trường sự hiểu biết về kiến thức chuyên môn để trở
thành một nhân viên bán hàng chuyên nghiệp, mang đến nhiều giá trị cho khách hàng. Từ đó giúp Công ty tăng số
lượng khách hàng và mở rộng tập khách hàng.