Ngan Nguyen

Nhân viên kinh doanh
21/09/1995

Về Ứng Viên

Tôi luôn mong muốn được làm việc trong môi trường phù hợp với năng lực của bản thân. Với những kinh nghiệm mà tôi tích luỹ được tôi mong muốn sẽ được đồng hành và tạo ra những giá trị vượt bậc. Tôi luôn nỗ lực tối đa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng phát triển của công ty, trao dồi và phát triển bản thân.