Khắc Quốc Tuấn

08/01/2000

Về Ứng Viên

– Ngắn hạn: có công việc ổn định, hoàn thành chỉ tiêu công việc đặt ra, trở thành một nhân viên xuất sắc, tích lũy kinh nghiệm và rèn luyện kỹ năng xử lý công việc tốt.
– Dài hạn: Phát triển, trao đổi và học hỏi không ngừng những kỹ năng, kiến thức bổ ích cho bản thân để cống hiến Có cơ hội thăng tiến thành nhân viên cấp cao trong công ty trong vòng 3-5 năm.