Hoàng Thị Thu Hiền

Về Ứng Viên

Mục tiêu ngắn hạn:
• Trở thành nhân viên chính thức của quý công ty.
• Học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị đồng nghiệp để nâng cao kiến thức nghiệp vụ,
phục vụ công việc.
Mục tiêu dài hạn:
• Từ 3 tháng đến 6 tháng: Hoàn thành tốt các chỉ tiêu công việc, đạt tối đa 120% chỉ
tiêu KPI được giao.
• Từ 6 tháng trở lên: Phấn đấu hoàn thành tốt công việc, lên lộ trình thăng tiến rõ ràng
từ nhân viên chính thức lên leader nhóm, phó phòng, trưởng phòng