Dương Thị Cẩm

Nhân viên kinh doanh

Về Ứng Viên

– Trong vòng 3-5 tới, Tôi mong muốn sẽ cống hiến những kinh nghiệm cũng như kỹ năng bản thân đã tích lũy được trong
suốt thời gian làm việc trước đây.
– Với những kỹ năng làm việc trong môi trường Báo chí, môi trường Truyền thông trong thời gian qua, bản thân Tôi chắc
chắn mình sẽ đảm nhiệm tốt vị trí đang ứng tuyển.
– Được làm trong môi trường này, bản thân Tôi sẽ phấn đấu nâng cao kỹ năng hơn nữa, cũng như sẽ tích cực học hỏi,
trao dồi thêm kiến thức để mang đến những sản phẩm đạt hiệu quả tốt nhất cho Công ty.
– Hơn thế nữa, bản thân Tôi mong muốn sẽ được gắn bó lâu dài với Công ty khi được trúng tuyển vào vị trí này và đặt
mục tiêu phát triển bản thân lên vị trí cao hơn khi đảm nhiệm sản xuất nội dung trong phòng truyền thông.