Về Ứng viên

Áp dụng những kinh nghiệm về kỹ năng giao tiếp
và sự hiểu biết về thị trường để trở thành một nhân
viên bán hàng chuyên nghiệp, mang đến nhiều giá
trị cho khách hàng. Từ đó giúp Công ty tăng số
lượng khách hàng và mở rộng tập khách hàng

Kinh nghiệm làm việc

5/2019-11/2019: Trung tâm anh ngữ EFA: Trợ giảng lớp tiếng anh cho trẻ
10/2021-09/2022: Nhân viên tư vấn triển khai phần mềm nhân sự HRM:
Khảo sát yêu cầu, phân tích các quy trình
nghiệp vụ nhân sự của khách hàng
Hỗ trợ xây dựng tài liệu nghiệp vụ
Triển khai cài đặt và chạy thử hệ thống phần
mềm
Giới thiệu, đào tạo phần mềm cho khách hàng
Hướng dẫn, hỗ trợ người dùng vận hành hệ
thống, kiểm tra kết quả vận hành
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình vận hành và
sử dụng hệ thống

Kỹ năng

Kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm, lên ý tưởng, Kỹ năng giải quyết vấn đề