Trần Thị Thu Hồng

Về Ứng viên

Kinh nghiệm làm việc

Công ty Cổ phần tư vấn đánh giá & phát triển giáo dục Edutalk, Nhân viên kinh doanh, 5/2022-8/2022,
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, quản lý data khách hàng
Giới thiệu, tư vấn sản phảm, giải đáp thắc mắc của khách
hàng thông qua tin nhắn
Hỗ trợ đặt lịch tư vấn cho những khách hàng tiềm năng có
nhu cầu với khóa học Tiếng Anh
Viết các bài quảng cáo sản phẩm qua các group, page trên
Facebook, các Forum

Công ty Cổ phần dịch vụ New Epress, Nhân viên chăm sóc khách hàng và Cộng tác viên Kế toán, 9/2022-1/2023
Hỗ trợ khách hàng tra cứu định vị, giải đáp thông tin liên
quan đến đơn hàng vận chuyển qua: điện thoại, email,
website,...
Phản hồi, giải quyết các khiếu nại của khách hàng
Chăm sóc, theo dõi, xử lý và giám sát chất lượng phát đơn
hàng của khách hàng lớn
Nhập dữ liệu, kiểm soát, kết nối thư đi tỉnh các đơn hàng
hàng ngày
Hỗ trợ kế toán chấm công, làm bảng lương cho nhân viên
trong công ty
Hỗ trợ kế toán làm bảng kê hàng tuần, tháng,...