Về Ứng viên

-Học hỏi thêm kinh nghiệm cho bản thân,có chí cầu tiến.
-Muốn được làm việc trong môi trường cạnh tranh công bằng,chuyên nghiệp
-Độc lập trong công việc.
-Thu nhập ổn định như mức lương mong muốn.

Kinh nghiệm làm việc

Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa - Nhân viên kinh doanh thị trường
Công ty cổ phần xe khách Phương Trang - Nhân viên kiểm soát doanh thu
Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam - Tổng đài viên chăm sóc khách hàng
Công ty TNHH Aladanh - nhân viên tư vấn
Công ty cổ phần công nghệ Bago Việt Nam - Nhân viên kinh doanh thị trường

Kỹ năng

-Tư vấn / chốt sale / đàm phán ký kết hợp đồng
-Lái xe 4 -7 chỗ ( bằng B2 )
-Vi tính văn phòng