Về Ứng viên

Tôi là một người có trách nhiệm và luôn sẵn sàng đón nhận những thử thách mới với nghề sáng tạo. Vậy nên, tôi có động lực vô cùng to lớn để liên tục phát triển các kỹ năng và học hỏi thêm kiến thức.

Kinh nghiệm làm việc

Tôi là một người có trách nhiệm và luôn sẵn sàng đón nhận những thử thách mới với nghề sáng tạo. Vậy nên, tôi có động lực vô cùng to lớn để liên tục phát triển các kỹ năng và học hỏi thêm kiến thức.

Kỹ năng

Lập kế hoạch để chạy cho từng sự kiện
Sáng tạo, lên ý tưởng theo concept
Viết content các dạng: content daily, content ads, content SEO, content PR báo
Thiết kế cơ bản bằng Canva
Kĩ năng theo sát hướng dẫn viên và đạt hiệu quả công việc