Lâm Thị Hồng Hạnh

12/02/1999

Về Ứng viên

Ngắn hạn: Nỗ lực cam kết hoàn thành các mục tiêu doanh số, đem lại thu
nhập mong muốn và giúp công ty tăng trưởng lợi nhuận. Phát triển kĩ năng
chốt sale, kĩ năng tư vấn và chăm sóc khách hàng. Mở rộng danh sách khách
hàng tiềm năng, và có nhiều mối quan hệ hữu ích.

Kỹ năng

Kĩ năng giao tiếp và duy trì mối quan hệ với
khách hàng.
Kĩ năng tư vấn đàm phán và thuyết phục
Kĩ năng lắng nghe, tiếp nhận và xử lý thông tin
hiệu quả.
Kĩ năng xử lý tình huống khéo léo.
Kĩ năng teamwork tốt.