Hồ Thanh Thanh

Về Ứng viên

Tôi là một ngưởi giao tiếp tốt, hòa đồng vã chăm chỉ, dược tiến xúc với
môi trưởng làm việc bản rận tử rất sớm. Ngoài ra, tôi là người sống
nhiều năng lượng và cũng cẩn thận trong công việc.

Kinh nghiệm làm việc

Nhãn viên thương mại điện tử
Căng ty TNHH All The Foad Vietnam

- Quản lý các trang: Tikl, Shapee, Lazada, Facehnok, Wabsils.

- Đăng tải hình ảnh, nội dung sản phẩm theo tiêu chuẩn trên
TMDT.

- Xác nhận, theo dõi đơn hãng đối tác với vận chuyển.

- Làm việp vởi KAM thỏa thuận deals.

- Chay ads trên các trang để tăng trafic.

~ Xử lý, giải quyết những khiếu nại và thắc mắc của khách hàng.
- Thảo luận chương trình, kế hoạch tăng doanh thu eác trang.

- Xử lý sao kê và làm tổng hợn bán cáo kinh doanh.

Kỹ năng

Microsoft Office
Photoshop,
Ai
Canva
Team-weorking