Trần Hoàng Đạt

Về Ứng viên

Hoàn thành các kỹ năng quản lý để trở thành Sales Leaders

Kỹ năng

- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán, Giao tiếp tốt tạo thiện cảm trao đổi thông tin rõ ràng và đàm phán thuyết phục Kỹ năng làm việc nhóm.
- Có tinh thần teamwork tương tác tốt với các thành viên trong nhóm Kỹ năng thuyết trình. Dẫn dắt chương trình truyền cảm hứng
- Tiếng Anh giao tiếp Tiếng Anh ở mức trung bình
- Tin học văn phòng. Thành thạo các công cụ Word, Excel, Power Point