Nguyễn Tiến Dũng

Về Ứng viên

Kinh nghiệm làm việc

Family Mart, Nhân viên bán hàng, 5/2022 - 9/2022
Nhập hàng, kiểm tra sản phẩm, bán hàng